do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


69 rocznica pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 LamsdorfApelem pamięci, kwiatami i zapaleniem zniczy uczczono 69 rocznicę pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach. Uroczystości objął patronatem honorowym wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który odebrał w Łambinowicach medal Pro Patria – odznaczenie dla osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach I wojny światowej w Łambinowicach istniał obóz jeniecki, przez który przeszło ok. 90 tys. żołnierzy z armii rosyjskiej, rumuńskiej, serbskiej, włoskiej, brytyjskiej i francuskiej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego przebywało na tym terenie kilkadziesiąt tys. niemieckich imigrantów z ziem włączonych do Polski. W czasie II wojny światowej Lamsdorf zaliczano do największych niemieckich kompleksów obozowych w Europie. Przetrzymywano tu wówczas ok. 300 tys. żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej (w tym blisko 200 tys. jeńców radzieckich), należących do prawie 50 narodów. Powstańcy warszawscy trafili tam na początku października 1944 roku, pierwsi - w transportach 6-7 października.

W trakcie rocznicowych uroczystości otwarto wystawę pt. "Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944", przygotowaną przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.  Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wręczył wojewodzie opolskiemu medal Pro Patria. Medalem tym honorowane są osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.


Galeria


 • 69 rocznica pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf
 • 69 rocznica pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf
 • 69 rocznica pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf
 • 69 rocznica pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1761
data aktualizacji: 2013-10-08 15:29:21
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone