do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

500 plus - o programiekompedium wiedzy

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

7. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

8. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.

9. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do 18 r. życia będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci w wieku do 18 r. życia.

10. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć: • oświadczenie wnioskodawcy
o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego, • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

11. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

12. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

13. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy.

14. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

15. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik nastąpi do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik , listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

16. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet.

17. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

18. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Interaktywna pomoc w wypełnieniu wniosku Rodzina 500 plus 


Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Województwo opolskie cechuje najbardziej niekorzystna w kraju sytuacja demograficzna . W naszym regionie notowany jest najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższa liczba urodzeń na sto kobiet i najwyższa liczba emigrantów na tysiąc mieszkańców. Program „Rodzina 500 plus” przyczyni się do poprawy tej sytuacji. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka

Pliki do pobrania
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2627
data aktualizacji: 2018-02-19 08:21:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone