do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

70 wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - RozwójZakończył się kolejny nabór projektów do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego złożyły łącznie 70 wniosków (18 powiatowych i 52 gminnych) o dofinansowanie przebudowy, budowy i remontu dróg lokalnych na łączną kwotę ponad 128 mln zł. (82 mln gminy i 46 mln powiaty). Wnioskowana wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi ponad 60 mln zł.

Złożone wnioski przewidują budowę, przebudowę lub remont ok. 98 km dróg, w tym 47 km to drogi gminne, a ok. 51 km to drogi powiatowe.

Wśród złożonych projektów gminnych największy pod względem wartości (ponad 8 mln zł) jest projekt Gminy Kędzierzyn - Koźle pn. ,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu'', natomiast w ramach wniosków powiatów największą wartość (6 mln zł) ma zadanie Powiatu Kluczborskiego pn. ,,Remont drogi powiatowej Nr 1301 O (Byczyna-Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km''.

Miasto Opole do konkursu zgłosiło 3 projekty ,,Przebudowa ul Kościuszki wraz z oświetleniem'', ,,Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - Etap I'' oraz ,,Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap II''.

Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej ocenie merytorycznej przez Wojewódzką komisję oceny wniosków. Wstępna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do 31 października br., a realizacja projektów nastąpi w roku 2014.


Galeria


  • 70 wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2129
data aktualizacji: 2013-10-07 14:28:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone