do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Stany wód z dnia 06-12-2014Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 87 0 160 210 2014-12-06 19:50:00
Odra Koźle 280 0 400 500 2014-12-06 19:50:00
Odra Krapkowice 223 -1 340 450 2014-12-06 19:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 274 -3 400 530 2014-12-06 19:50:00
Kłodnica Lenartowice 121 -1 210 260 2014-12-06 19:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 174 -4 250 320 2014-12-06 19:50:00
Prudnik Prudnik 90 1 180 230 2014-12-06 19:50:00
Biała Dobra 77 0 140 200 2014-12-06 19:50:00
Mała Panew Turawa 145 0 210 250 2014-12-06 19:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 196 2 380 450 2014-12-06 19:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 222 0 320 350 2014-12-06 19:50:00
Stobrawa Karłowice 159 1 250 300 2014-12-06 19:50:00
Odra Opole Groszowice 390 2 500 600 2014-12-06 19:30:00
Odra Brzeg 158 0 420 500 2014-12-06 19:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 19:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2014-12-06 19:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 103 1 190 230 2014-12-06 19:30:00
Widawa Namysłów 117 1 200 230 2014-12-06 19:30:00
Opawa Branice 83 0 170 240 2014-12-06 19:00:00
Prosna Gorzów Śląski 87 1 160 210 2014-12-06 16:50:00
Odra Koźle 280 0 400 500 2014-12-06 16:50:00
Odra Krapkowice 224 -1 340 450 2014-12-06 16:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 277 -1 400 530 2014-12-06 16:50:00
Kłodnica Lenartowice 122 0 210 260 2014-12-06 16:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 178 -2 250 320 2014-12-06 16:50:00
Prudnik Prudnik 89 -1 180 230 2014-12-06 16:50:00
Biała Dobra 77 0 140 200 2014-12-06 16:50:00
Mała Panew Turawa 145 0 210 250 2014-12-06 16:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 194 6 380 450 2014-12-06 16:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 222 0 320 350 2014-12-06 16:50:00
Stobrawa Karłowice 158 0 250 300 2014-12-06 16:50:00
Odra Opole Groszowice 388 -1 500 600 2014-12-06 16:30:00
Odra Brzeg 158 1 420 500 2014-12-06 16:30:00
Opawa Branice 83 0 170 240 2014-12-06 16:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 16:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2014-12-06 16:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 102 0 190 230 2014-12-06 16:30:00
Widawa Namysłów 116 0 200 230 2014-12-06 16:30:00
Prosna Gorzów Śląski 86 0 160 210 2014-12-06 13:50:00
Odra Koźle 280 -1 400 500 2014-12-06 13:50:00
Odra Krapkowice 225 9 340 450 2014-12-06 13:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 278 1 400 530 2014-12-06 13:50:00
Kłodnica Lenartowice 122 -1 210 260 2014-12-06 13:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 180 2 250 320 2014-12-06 13:50:00
Prudnik Prudnik 90 0 180 230 2014-12-06 13:50:00
Biała Dobra 77 0 140 200 2014-12-06 13:50:00
Mała Panew Turawa 145 0 210 250 2014-12-06 13:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 188 0 380 450 2014-12-06 13:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 222 -1 320 350 2014-12-06 13:50:00
Stobrawa Karłowice 158 0 250 300 2014-12-06 13:50:00
Odra Opole Groszowice 389 -1 500 600 2014-12-06 13:30:00
Odra Brzeg 157 1 420 500 2014-12-06 13:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 13:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2014-12-06 13:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 102 1 190 230 2014-12-06 13:30:00
Widawa Namysłów 116 -1 200 230 2014-12-06 13:30:00
Opawa Branice 83 1 170 240 2014-12-06 13:00:00
Prosna Gorzów Śląski 86 -1 160 210 2014-12-06 10:50:00
Odra Koźle 281 1 400 500 2014-12-06 10:50:00
Odra Krapkowice 216 -5 340 450 2014-12-06 10:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 277 1 400 530 2014-12-06 10:50:00
Kłodnica Lenartowice 123 -1 210 260 2014-12-06 10:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 178 6 250 320 2014-12-06 10:50:00
Prudnik Prudnik 90 0 180 230 2014-12-06 10:50:00
Biała Dobra 77 0 140 200 2014-12-06 10:50:00
Mała Panew Turawa 145 0 210 250 2014-12-06 10:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 188 -3 380 450 2014-12-06 10:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 223 0 320 350 2014-12-06 10:50:00
Stobrawa Karłowice 158 1 250 300 2014-12-06 10:50:00
Odra Opole Groszowice 390 -1 500 600 2014-12-06 10:30:00
Odra Brzeg 156 2 420 500 2014-12-06 10:30:00
Opawa Branice 82 0 170 240 2014-12-06 10:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 10:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2014-12-06 10:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 101 1 190 230 2014-12-06 10:30:00
Widawa Namysłów 117 0 200 230 2014-12-06 10:30:00
Odra Koźle 280 0 400 500 2014-12-06 07:50:00
Odra Krapkowice 221 0 340 450 2014-12-06 07:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 276 1 400 530 2014-12-06 07:50:00
Kłodnica Lenartowice 124 -2 210 260 2014-12-06 07:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 172 0 250 320 2014-12-06 07:50:00
Prudnik Prudnik 90 0 180 230 2014-12-06 07:50:00
Biała Dobra 77 0 140 200 2014-12-06 07:50:00
Mała Panew Turawa 145 0 210 250 2014-12-06 07:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 191 -8 380 450 2014-12-06 07:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 223 0 320 350 2014-12-06 07:50:00
Stobrawa Karłowice 157 -1 250 300 2014-12-06 07:50:00
Prosna Gorzów Śląski 87 0 160 210 2014-12-06 07:40:00
Odra Opole Groszowice 391 1 500 600 2014-12-06 07:30:00
Odra Brzeg 154 1 420 500 2014-12-06 07:30:00
Opawa Branice 82 -1 170 240 2014-12-06 07:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 07:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 1 120 170 2014-12-06 07:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 100 -1 190 230 2014-12-06 07:30:00
Widawa Namysłów 117 0 200 230 2014-12-06 07:30:00
Prosna Gorzów Śląski 87 -1 160 210 2014-12-06 04:50:00
Odra Koźle 280 0 400 500 2014-12-06 04:50:00
Odra Krapkowice 221 1 340 450 2014-12-06 04:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 275 2 400 530 2014-12-06 04:50:00
Kłodnica Lenartowice 126 0 210 260 2014-12-06 04:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 172 -7 250 320 2014-12-06 04:50:00
Prudnik Prudnik 90 0 180 230 2014-12-06 04:50:00
Biała Dobra 77 1 140 200 2014-12-06 04:50:00
Mała Panew Turawa 145 1 210 250 2014-12-06 04:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 199 0 380 450 2014-12-06 04:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 223 0 320 350 2014-12-06 04:50:00
Stobrawa Karłowice 158 0 250 300 2014-12-06 04:50:00
Odra Opole Groszowice 390 3 500 600 2014-12-06 04:30:00
Odra Brzeg 153 1 420 500 2014-12-06 04:30:00
Opawa Branice 83 0 170 240 2014-12-06 04:30:00
Stradunia Kamionka 107 0 140 180 2014-12-06 04:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 73 -1 120 170 2014-12-06 04:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 101 0 190 230 2014-12-06 04:30:00
Widawa Namysłów 117 0 200 230 2014-12-06 04:30:00
Prosna Gorzów Śląski 88 -1 160 210 2014-12-06 01:50:00
Odra Koźle 280 0 400 500 2014-12-06 01:50:00
Odra Krapkowice 220 1 340 450 2014-12-06 01:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 273 2 400 530 2014-12-06 01:50:00
Kłodnica Lenartowice 126 3 210 260 2014-12-06 01:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 179 -2 250 320 2014-12-06 01:50:00
Prudnik Prudnik 90 1 180 230 2014-12-06 01:50:00
Biała Dobra 76 0 140 200 2014-12-06 01:50:00
Mała Panew Turawa 144 -1 210 250 2014-12-06 01:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 199 0 380 450 2014-12-06 01:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 223 0 320 350 2014-12-06 01:50:00
Stobrawa Karłowice 158 1 250 300 2014-12-06 01:50:00
Odra Opole Groszowice 387 -5 500 600 2014-12-06 01:30:00
Odra Brzeg 152 -3 420 500 2014-12-06 01:30:00
Opawa Branice 83 1 170 240 2014-12-06 01:30:00
Stradunia Kamionka 107 1 140 180 2014-12-06 01:30:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2014-12-06 01:30:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 101 -1 190 230 2014-12-06 01:30:00
Widawa Namysłów 117 0 200 230 2014-12-06 01:30:00
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 1170
data aktualizacji: 2014-12-04 01:30:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone