do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Cyfrowe recepty już od stycznia 2020 r.Recepta na sms? To możliwe , dzięki nowym rozwiązaniom Ministerstwa Zdrowia. Ułatwieniem jest także Internetowe Konto Pacjenta.

- Elektroniczny odpowiednik papierowej recepty ma ułatwić przepływ informacji o lekach, receptach i działaniach lekarzy. Obowiązek, aby każda apteka realizowała e-recepty, wszedł w życie od 1 stycznia 2019 r. – informował w Opolu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który 31 maja spotkał się z lekarzami i pracodawcami Opolszczyzny. - Elektroniczne recepty będzie można realizować częściowo, każdy lek będzie można wykupywać w innej aptece i w różnym czasie, a ponadto system będzie stanowił cenne źródło informacji dla lekarzy. Lekarz będzie mógł za zgodą pacjent uzyskać dostęp do informacji zawartych na jego temat w systemie i stwierdzić, czy pacjent nie otrzymał danego leku wcześniej – podkreślał.

Wicewojewoda opolski Violetta Porowska zwróciła uwagę na czytelność e-recept. Często zdarza się, że farmaceuta odsyła pacjenta, ponieważ recepta jest niekompletnie wypisana przez lekarza albo są problemy z odczytem lekarskiego pisma. Dzięki e-receptom takich sytuacji już nie będzie. E-recepta jest uwieńczeniem procesu elektronizacji polskiej służby zdrowia – mówiła.

Podczas spotkania z lekarzami oraz pracodawcami, zaprezentowane zostały również możliwości IKP czyli Internetowego Konta Pacjenta.

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pacjent może uzyskać informacje o swoich danych medycznych. Dzięki IKP w jednym miejscu znajdują się: informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla pacjenta bliskich oraz informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych pacjentowi świadczeń w ramach NFZ. IKP łączy się również z wystawianiem recept, gdyż  aplikacja umożliwia m.in. otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza.

Ponadto, aplikacja udostępnia informacje na temat wykazu placówek medycznych w danym regionie.

Robert Bryk, dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – podkreślał podczas spotkania, że cyfryzacja danych jest nieuchronna. –Korzystamy z e-zwolnień oraz e-recept, rozpoczynamy także wdrażanie e-skierowań – podsumował.

Przypomnijmy, że e-recepty będą obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r., zaś konto IKP można utworzyć wypełniając formularz na stronie: pacjent.gov.pl


Galeria


 • Cyfrowe recepty już od stycznia 2020 r
 • Cyfrowe recepty już od stycznia 2020 r
 • Cyfrowe recepty już od stycznia 2020 r
 • Cyfrowe recepty już od stycznia 2020 r

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 799
data aktualizacji: 2019-06-03 09:46:05
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone