do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądowąNowe prawo wodne i zbliżający się dużymi krokami I Kongres Żeglugi Śródlądowej, były omawiane podczas kolejnego posiedzenia Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej, działającego przy wojewodzie opolskim.  

W spotkaniu, do którego doszło w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w minioną środę 4 kwietnia, udział wzięło kilkadziesiąt osób. W śród nich m.in. Andrzej Kaczorek z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe oraz Wojciech Skowyrski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na spotkanie to przybyli również przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach i we Wrocławiu, posłowie: Paweł Grabowski i Ryszard Galla oraz osoby ze świata opolskiego biznesu, samorządowcy jaki organizacji naukowo-gospodarczych. – Rok 2018 rozpoczął się niezwykle pomyślnie dla opolskiej żeglugi. Trwają prace nad wieloma inwestycjami infrastrukturalnymi, które w przyszłości mają umożliwić swobodny transport rzeczny, trwają również prace nad zbiornikiem w Raciborzu – wylicza wojewoda opolski Adrian Czubak.

Jednym z tematów, podjętych podczas spotkania były nowe regulacje w prawie wodnym oraz I Kongres Żeglugi Śródlądowej, który – z inicjatywy wojewody opolskiego, odbędzie się w październiku 2018 r. w Opolu. Wydarzenie to, będzie miało charakter międzynarodowy, szeroko poruszające w swoim programie dyskusję o zagospodarowaniu polskich rzek w transporcie towarów. Jest to obecnie jeden z priorytetów polityki Rządu RP. Inicjatywa, została zaaprobowana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kongres jest organizowany przy współpracy organizacyjnej i merytorycznej z ministerstwem.

Wśród tematów znajdzie się kwestia stopnia przystosowania polskich rzek do międzynarodowego transportu i m. in. budowy nowych kanałów. Kongres będzie platformą dyskusji i przedstawiania inicjatyw w realizacji priorytetów Rządu RP mających na celu przywrócenie żeglowności polskich rzek i dostosowanie ich do europejskich standardów.


Galeria


 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową
 • Debatowali o rozwoju Odry i planach na żeglugę śródlądową

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1537
data aktualizacji: 2018-04-04 14:26:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone