do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotówKolejny krok w stronę Odrzańskiej Drogi Wodnej. 13 września br. z inicjatywy Wojewody Opolskiego, przedstawiciele położonych wzdłuż Odry opolskich samorządów, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw, podpisali Deklarację Odrzańską. To dokument, który wyraża wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne w województwie opolskim, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kultury i turystyki. Dla gospodarki oznacza uwzględnienie w planowanych działaniach biznesowych udziału transportu wodnego w obrocie surowcami i towarami.

Deklaracja Odrzańska to przede wszystkim wola podjęcia koordynacji i współpracy z partnerami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i administracją publiczną na rzecz realizacji krajowej oraz regionalnej polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, wśród nich.: Prezydent Miasta Opola, Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Starostowie Powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, opolskiego i krapkowickiego oraz burmistrzowie i wójtowie opolskich gmin
w ciągu biegu Odry. Deklarację podpisały również strategiczne opolskie przedsiębiorstwa, działające na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym z branż: cementowej, petrochemicznej, metalowej i energetycznej. Swój podpis złożyli przedstawiciele zarządów: Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Petrochemii – Blachownia S.A., Fabryki Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A., Górażdży Cement S.A, Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o., Cementowni ODRA S.A.

Wolę współpracy na rzecz rewitalizacji Odry wyraziło również sześć organizacji gospodarczych z województwa opolskiego : Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”, Przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Opolu i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Głównym celem działania ww. organizacji jest wsparcie przedsiębiorstw przy jednoczesnej współpracy z samorządami terytorialnymi na Opolszczyźnie.

Adrian Czubak, Wojewoda Opolski zaznacza, że sprawy odrzańskie powracają do fundamentu polskiej gospodarki. Jako dowód, iż dla obecnego Rządu RP kwestie przywrócenia żeglowności Odry są priorytetowe, wskazał na utworzenie w 2015 r.  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Pierwszy raz w historii kraju, uruchomiono również specjalny departament, którego praca skierowana jest na żeglugę śródlądową – mówił. Wojewoda podkreślił również, że działania na rzecz opolskiego odcinka Odry nie byłyby możliwe bez wsparcia kierownictwa MGMiŻŚ. To właśnie tu, na Opolszczyźnie, dzięki aprobacie Ministerstwa, Wojewoda Opolski powołał – pierwszy w Polsce Zespół Doradczy ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej. Był to pierwszy krok do rewitalizacji opolskiego odcinka Odry. – Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Rozwoju, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministrem Energii i ówczesnym Ministrem Skarbu, a Polską Grupą Energetyczną, aby przywrócić dostawę węgla ze Śląska do Elektrowni Opole – to kolejny sukces Rządu RP – zauważa Adrian Czubak, Wojewoda Opolski.

Obecny na uroczystości podpisania Deklaracji Odrzańskich Pan Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ ocenił pozytywnie inicjatywę stworzenia dokumentu, który stanowi wyraz woli współpracy strony rządowej z samorządem, organizacjami gospodarczymi i biznesmen.
– Dzisiejsza uroczystość w Opolu jest dla naszego Ministerstwa niezwykle ważna. Rozpoczynamy studium wykonalności, wszelkie dane dotyczące – chociażby – wykorzystania ekonomicznego są niezmiernie istotne. Dzięki tak wspaniałemu poparciu samorządu, przedstawicieli biznesu i gospodarki, rozwijamy się, idziemy do przodu – mówił. Minister Jerzy Materna zapowiedział również, że zaproponuje pozostałym województwom skupionym wokół Odry, podpisanie podobnej Deklaracji.

Do podpisania Deklaracji Odrzańskich doszło w trakcie V Konferencji „Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki”, której organizatorem była Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu oraz Aglomeracją Opolską. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Opolski.


Galeria


 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów
 • Deklaracja Odrzańska podpisana przez ponad 30 podmiotów

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1552
data aktualizacji: 2017-09-13 17:10:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone