do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Dni Strażaka w Prudniku. Funkcjonariusze mają swój sztandar31 maja 2019 r. na Rynku w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka połączony z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. W wydarzeniu udział wziął wojewoda opolski Adrian Czubak.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi zastępcy komendanta głównego PSP. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu narodowego. Wszystkich obecnych na uroczystości przywitał st. kpt. Krzysztof Wiciak komendant powiatowy PSP w Prudniku. W dalszej części apelu odczytano listy okolicznościowe z okazji Dnia Strażaka sygnowane przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę oraz Pana Jarosława Zielińskiego sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia był jednak moment uroczystego przekazania sztandaru. Sztandar w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego przekazał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup.

W dalszej części uroczystości prudnickim strażakom wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Wojewoda opolski Adrian Czubak w swoim przemówieniu podkreślał, że służba strażaków oraz stała gotowość do niesienia pomocy to niebywały wyraz poświęcenia na rzecz wspólnego dobra i troski o życie współmieszkańców. - Godne pochwały jest również zaangażowanie w wychowywanie młodego pokolenia w duchu poszanowania tradycji i dumy wynikającej z możliwości noszenia munduru. Sztandar stanowi najważniejszy, otoczony specjalną czcią i szacunkiem symbol każdej instytucji i placówki, dlatego z należnym zaszczytem przyjąłem zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości – podkreślał.


Galeria


 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar
 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar
 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar
 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar
 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar
 • Dni Strażaka w Prudniku Funkcjonariusze mają swój sztandar

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 676
data aktualizacji: 2019-06-03 15:04:47
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone