do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Dodatkowe 2,5 mln zł! Wspieramy Domy Pomocy SpołecznejDom pomocy społecznej – placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

 

W woj. opolskim funkcjonuje 29 DPS 9, w tym:

            15  - prowadzone przez powiaty

 1. - prowadzone na zlecenie powiatu (zgromadzenia zakonne)

            1  - prowadzony przez samorząd gminy 

1 - prowadzone przez osobę fizyczną (na zlecenie gminy)

dla  3.035 mieszkańców  (z czego z budżetu państwa finansowanych jest 1.082 miejsc)

 

Wojewoda Opolski mając świadomość problemów jakie wiążą się z niedofinansowaniem dps, corocznie podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie średniej wojewódzkiej i zminimalizowanie kwoty niedofinansowania.

 

W 2018 r. Wojewoda Opolski w celu uzupełnienia niedoborów środków wynikających
z różnicy przekazanych środków a faktycznym kosztem utrzymania ogłoszonym w dzienniku urzędowym pomniejszonym o uzyskiwane dochody :

 • w ramach własnego budżetu przeznaczył środki finansowe w wysokości 
  1 094 tys. zł.
 • pozyskał dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1.482 tys. zł

 

Dotację dla dps podzielono w  oparciu o 2 kryteria:

1) Zabezpieczenie faktycznego kosztu utrzymania w 100 %.

2) Zwiększanie dotacji w dps do kwoty 2.500 zł, w których koszt utrzymania pomniejszony
o uzyskiwane dochody z odpłatności jest mniejszy niż średnia wojewódzka.

 

Działania te spowodowały, że z budżetu wojewody na dofinansowanie dps
w skali roku przekazano dodatkowe środki w wysokości 2 576 tys. zł.

 

                Na finansowanie Domów Pomocy Społecznej, systematycznie przeznaczane są coraz większe środki. W 2015 r. kwota średniej dotacji w województwie wynosiła 1 990 zł. Od tego czasu kwota ta wzrosła o 510 zł, do wysokości 2 500 zł co daje ponad 25% zwiększenie wsparcia na jednego mieszkańca. Łącznie na ten cel w budżecie Wojewody Opolskiego przeznaczono środki finansowe w wysokości ponad 33.259.000 zł.

 

 

Sporządziła Małgorzata Szymczykowska

Kierownik Oddziału Budżetu Polityki Społecznej WPSiZ

Opole, dnia 07.11.2018r.


Galeria


 • Dodatkowe 25 mln zł Wspieramy Domy Pomocy Społecznej
 • Dodatkowe 25 mln zł Wspieramy Domy Pomocy Społecznej
 • Dodatkowe 25 mln zł Wspieramy Domy Pomocy Społecznej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 613
data aktualizacji: 2018-11-07 10:38:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone