do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


„Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej.Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty:

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa opolskiego.

Dostrzegając potrzebę wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w szkołach dzieciom chorym na cukrzycę, Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty, działającym z upoważnienia Wojewody Opolskiego, organizuje szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej  województwa opolskiego, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach od 1030 do 1430 w sali
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Szkolenie będzie miało na celu:

 • poprawę jakości życia dzieci chorych na cukrzycę;
 • ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy poprzez ich wczesną identyfikację przez pracowników szkoły
  i wdrożenie właściwego postępowania;
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole; 
 • stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich formach aktywności na równi z innymi dziećmi;
 • zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników szkół na temat cukrzycy;
 • zwiększenie liczby szkół, które zapewnią optymalne warunki nauki
  i pobytu dzieciom z cukrzycą.

 

Tematyka szkolenia będzie obejmowała:

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia;
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Szkolenie jest nieodpłatne. Każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie. Nauczyciele, którzy zamierzają uczestniczyć w szkoleniu proszeni są
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia  8 listopada 2017 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Galeria


 • Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1637
data aktualizacji: 2017-10-27 12:57:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone