do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Dzienniki UrzędowePocząwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Poszczególne Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego od 2012 r., jak również wersje elektroniczne Dzienników wydawanych w latach 2009 – 2011 są dostępne na wyodrębnionej stronie internetowej pod adresem:Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego wydane w latach 2001 – 2011 dostępne są w formacie PDF na stronie internetowej pod linkiem
 
 
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Piastowska 14,
pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: kontakt

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Piastowska 14, pok. nr 233,
45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aplikację służącą do weryfikacji podpisów elektronicznych można pobrać ze strony internetowej:Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:
Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE
w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 52096
data aktualizacji: 2015-09-04 09:53:54Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone