do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

FAMIWojewoda Opolski bierze obecnie udział w prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczonym naborze projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: integracja/zdolności, nr naboru: 8/2017/OG-FAMI. Nabór odbywa się w związku z tworzeniem potencjału krajowego w zakresie zdolności urzędów przy rosnącej liczby wniosków składanych przez obywateli państw trzecich oraz integracji cudzoziemców

W związku z możliwością aplikowania o środki finansowe w partnerstwie, Wojewoda Opolski dnia 14 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z FAMI. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi i realizację, wzmacnianie i rozwój wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu, oferty złożyły następujące podmioty:

1.            Fundacja Obywatelska Perspektywa

2.            Uniwersytet Opolski

3.            Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

 Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 7 lipca 2017 r. do wspólnej realizacji projektu wybranych zostało dwóch partnerów:

1.            Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

2.            Uniwersytet Opolski

Bezpieczna przystań

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn: "Razem dla integracji"  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


Galeria


  • FAMI

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1139
data aktualizacji: 2018-10-15 10:25:14
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone