do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Galeria OUW 


Galeria


 • Gmach dawnej rejencji opolskiej - dziś Opolskiego Urzędu Wojewoacutedzkiego
 • Modernistyczny wywietrznik na dachu Urzędu
 • Żaluzje okienne ndash nowinka techniczna w czasach budowy gmachu rejencji
 • Charakterystyczne okrągłe okno ndash na wzoacuter okrętowego bulaja
 • Modernistyczny detal ndash idealnie krągła linia poręczy głoacutewnej klatki schodowej
 • Głoacutewna klatka schodowa gmachu Opolskiego Urzędu Wojewoacutedzkiego
 • Głoacutewna klatka schodowa urzędu ndash widoknbsp z goacutery
 • Boczna klatka schodowa ndash dziś prowadzi do nowego budynku na Ostroacutewku
 • Kilkumetrowej wysokości poacutełokrągły świetlik z jasnych luksferoacutew
 • Archiwum Opolskiego Urzędu Wojewoacutedzkiego
 • Oliwiarki windy pater-noster
 • Maszynownia windy
 • Pancerne drzwi kasy urzędu
 • Korytarze w piwnicach gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Dawna kotłownia dziś miejsce gdzie znajduje się nowoczesny węzeł grzewczy
 • Pancerne drzwi w piwnicach gmachu dawnej rejencji
 • Tajna komora za stalowymi drzwiami kasy
 • Boczne schody od strony parkingu przy ul Piastowskiej
 • Gabinet i biurko wojewody opolskiego w artystycznym ujęciu
 • Modernistyczny żyrandol wnbsp Złotej Sali urzędu
 • Żyrandol w Złotej Sali w innym ujęciu
 • Kominek z bliska
 • Kominek w dawnych pomieszczeniach mieszkalnych prezydenta rejencji
 • Symbol skrzyżowanych młotoacutew - najprawdopodobniej znak wytwoacutercy kominka
 • Piwniczka na wina prezydenta rejencji
 • Piwniczka na wina w całej okazałości
 • Herb Republiki Weimarskiej
 • Charakterystyczny dla modernizmu poacutełokrągły korytarz na parterze
 • Opolski Urząd Wojewoacutedzki nocą

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 21712
data aktualizacji: 2013-06-14 12:10:09
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone