do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji 

Trwający przewiert HDD pod rzeką Nysa Kłodzka to jeden z ważniejszych etapów realizowanej przez GAZ-SYSTEM inwestycji Zdzieszowice – Wrocław. W jej ramach powstanie ok. 130 km gazociągu w województwach opolskim i dolnośląskim.

Na terenie województwa opolskiego powyższa inwestycja realizowana będzie w oparciu o wydane przez Wojewodę Opolskiego rozstrzygnięcia, tj. decyzję ustaleniu lokalizacji  inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

22 października 2015 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu  dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi obejmującej: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości około
46 km, Odcinek II- Zdzieszowice-Brzeg o długości około 84 km, na terenie województwa opolskiego.

 

Decyzją z 13 stycznia 2017 roku Wojewoda Opolski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla ww. przedsięwzięcia w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice
- Brzeg o długości ok. 84 km. Inwestycja obejmuje ok. 2180 nieruchomości.

Powyższe zadanie jest ważnym elementem gazowego Korytarza Północ
– Południe.  Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów
 w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Koszt inwestycji na terenie naszego regionu szacowany jest na około 1,5 mld zł, z czego około 340 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji tego projektu nastąpi zwiększenie zdolności przesyłowych oraz uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje w regionie, natomiast w skali kraju efektem realizacji inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa i dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski. Z kolei dla społeczności lokalnej ważną korzyścią będzie corocznie odprowadzany przez spółkę podatek od nieruchomości stanowiący  do 2 proc. wartości infrastruktury gazowej zlokalizowanej na terenie gminy.

Wskazać należy, iż w ramach posiadanych kompetencji, w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu realizowanych na terenie  województwa opolskiego Wojewoda Opolski wydał dotychczas 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji.

Ponadto zawarto 12 porozumień z inwestorem w zakresie finansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby postępowań dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji
 o ustaleniu lokalizacji oraz ustalania odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania
oraz wystąpienia szkód. Aktualnie przygotowywanych jest kolejne 6 porozumień. Prowadzona jest lista rzeczoznawców majątkowych, na której wpisani są czterej rzeczoznawcy majątkowi z zakresu wyceny nieruchomości wykonujący operaty szacunkowe na potrzeby prowadzonych postępowań. Wojewoda Opolski wszczął 37 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji gazowych. Za nieruchomości nabyte na rzecz Skarbu Państwa ustalono i wypłacono odszkodowania łącznie na kwotę 95 521,00 zł. Odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wypłacane, co do zasady po zakończeniu prac budowlanych, ustalane będą przez Wojewodę Opolskiego w odniesieniu do ok. 2800 działek ewidencyjnych.

W dniu dzisiejszym, w miejscowości Skorogoszcz w gminie Lewin Brzeski, przy udziale Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Małgorzaty Kałuży – Swobody oraz pracowników tego urzędu, a także Starosty Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary oraz przedstawicieli służb na terenie województwa opolskiego, i przedstawicieli Gaz–Systemu Dyrektora Oddziału w Świerklanach Adama Zdziebło oraz Z-cy Dyrektora tego oddziału Marka Ryznara rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją na terenie województwa opolskiego odcinka II - Zdzieszowice-Brzeg o długości około 84 km podczas, których zainicjowano jeden z kluczowych etapów tej inwestycji. Przewiert pod rzeką Nysa Kłodzka o długości 545 metrów, realizowany metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego HDD ma zapewnić miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 mm.


Galeria


 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji
 • Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Odcinek II przed pierwszym kluczowym etapem realizacji

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1159
data aktualizacji: 2018-05-16 10:52:27
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone