do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

I Opolskie Forum MikroretencjiSamorządowcy, urzędnicy z instytucji zajmujących się gospodarką wodną oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się na I Opolskim Forum Mikroretencji by porozmawiać o niwelowaniu negatywnych skutków suszy poprzez mikroretencję. Inicjatorem spotkania był wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

Lata powojenne to czas wielu zaniedbań w traktowaniu infrastruktury melioracyjnej. Nie jest ona utrzymywana w należyty sposób, często jest wręcz zdewastowana – mówił wojewoda. Wojewoda Opolski przedstawił założenia programu mikroretencji  - budowy małych i rozproszonych zbiorników, stawów i oczek wodnych, progów na rowach melioracyjnych i małych ciekach, oraz lokalnych systemów powiązań pomiędzy tymi obiektami. W sierpniu b.r. powstał zespół doradczy który gromadzi partnerów do przygotowania realizacji programu. Pełnomocnikiem przedsięwzięcia został doświadczony w działaniach proekologicznych Adam Ulbrych.

Tegoroczna susza, jej skutki w rolnictwie (straty w uprawach, hodowli bydła, gospodarce stawowej) oraz w środowisku (usychanie drzewostanów) wykazują, że konieczne jest nowe podejście do retencjonowania wody w przestrzeni rolniczej i na obszarach jednostek osadniczych. Podjęcie programu mikroretencji tworzy możliwość przeciwdziałania suszy i łagodzenia jej skutków oraz będzie sprzyjać poprawie jakości życia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Mikroretencja byłaby oparta na trzech filarach: rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wodzie w obszarze zabudowy w postaci np. oczek wodnych czy stawów oraz ochronie bioróżnorodności.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym gdzie mikroretencja powinna funkcjonować oraz przy pomocy jakiego partnera należy ją realizować. Dyrektor wydziału ds. infrastruktury i nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Świetlik ocenił, że najbardziej do tego typu projektów kwalifikują się są spółki wodne – jest ich na Opolszczyźnie 27, aktywnie działa ok. 20. Wojewoda wśród podmiotów, które mogą podejmować tego typu działania, wskazał też np. rolników, właścicieli gruntów, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia gmin.

Omawiano wnioski z kontroli NIK, doświadczenia NGO z realizacji zadań małej retencji oraz możliwości wsparcia projektów mikroretencji ze środków zewnętrznych.

W załącznikach do tekstu znajdą Państwo prezentacje z Forum, a poniżej linki do transmisji.

 

 

Transmisja:

Część 1: https://youtu.be/9Wu3k5VdEhc

Część 2: https://youtu.be/Yfl7udeKSjU

Część 3: https://youtu.be/LAwP_vrWRM4

Część 4: https://youtu.be/jJKfHwqLPx8

Część 5: https://youtu.be/hlpLzcbWup4

Część 6: https://youtu.be/I5ua1T-tYQk

Część 7: https://youtu.be/lsi973zFeFo

Część 8: https://youtu.be/NxP5s6cbiig

 

 


Galeria


  • I Opolskie Forum Mikroretencji
  • I Opolskie Forum Mikroretencji
  • I Opolskie Forum Mikroretencji


Pliki do pobrania
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1941
data aktualizacji: 2015-10-08 12:59:43
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone