do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Informacja dot. uzupełniania dokumentówDokumenty stanowiące uzupełnienie do złożonego wniosku można złożyć:

1)    w Centrum Obsługi Cudzoziemca pok. 38 stanowisko 1, gdzie obowiązuje elektroniczny System Kolejkowy

Legalizacja pobytu -> Uzupełnienie dokumentów, pobranie druków/wniosków, Informacja


Uwaga!

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się od 7.30 do godziny 15:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00.
 
W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone.
 
W przypadku gdy jedna osoba załatwia kilka spraw należy pobrać ilość biletów równą ilości składanych wniosków.

 

2)    za pośrednictwem poczty (w oryginale bądź potwierdzone notarialnie) na adres Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców :Opolski Urząd Wojewódzki
                                     Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
                                     ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

3)   w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - na parterze budynku w holu głównym w godzinach od 7.30 do 15.30  (w oryginale bądź potwierdzone notarialnie). Nie obowiązuje elektroniczny System Kolejkowy.


Składane dokumenty należy zawsze oznaczyć:

  • imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
  • sygnaturą sprawy (np. SO.II.6151……….2019……)
  •  terminem złożenia wniosku/rozpatrzenia postępowania

W związku z bardzo dużą liczbą prowadzonych postępowań brak tych danych utrudnia identyfikację sprawy i może wydłużać czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.
Dokumenty w sprawie powinny być:

  • sporządzone w języku polskim;
  • oryginałami (zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - nie dotyczy dokumentów tożsamości (podróży) oraz Informacji Starosty);
  •  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w przypadku dokumentów sporządzonychw języku obcym, służących za dowód w postępowaniu, np. obcych aktów stanu cywilnego, umów, dyplomów itd.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1272
data aktualizacji: 2019-06-06 07:39:52
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone