do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Informacja dotycząca bezpłatnych szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

 

Celem projektu jest upowszechnienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji i wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia EDM.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą

W projekcie przewidziano 660 szkoleń dla pracowników szpitali. II tura rekrutacja trwa do 31.03.2020 roku.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy pracowników szpitali, zaplanowano, iż szkolenia dedykowane pracownikom podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą odbywać się będą bezpośrednio w placówkach. Wymogiem dla organizacji przez CSIOZ szkolenia w podmiocie leczniczym jest udostępnienie przez podmiot sali, która pomieści około 20 uczestników szkolenia oraz miejsca na zapewnienie dla uczestników cateringu i przerwy kawowej. CSIOZ ze swojej strony zapewnia trenerów oraz catering. Termin realizacji szkolenia ustalany będzie z każdym zrekrutowanym pozytywnie podmiotem indywidualnie.

  1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną

W projekcie przewidziano 330 szkoleń dla pracowników POZ. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Lokalizacje i terminy szkoleń mogą znaleźć Państwo na stronie projektu w części Dokumenty „harmonogram szkoleń 2020”. Dokładne dane lokalizacyjne znajdują się w platformie rejestracyjnej i będą dostępne po zalogowaniu się.

Szkolenia dedykowane pracownikom POZ odbywać się będą na terenie całego kraju w granicach miast z dostępem do komunikacji miejskiej. W jednym szkoleniu uczestniczyć będzie 8 podmiotów, z każdego po 3 pracowników. CSIOZ zapewnia trenerów, salę oraz całodzienny catering dla uczestników szkolenia.

 

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę: http://bit.ly/szkolenieEDM.

 

 
autor: Krawiec Ewa, ilość wyświetleń: 142
data aktualizacji: 2020-01-08 14:25:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone