do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Informacja finansowa JSTMając na celu popularyzację wiedzy o finansach jednostek samorządu terytorialnego, a także kierując się zasadą przejrzystości finansów publicznych, Wojewoda Opolski we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu opracował poglądową informację obrazującą kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2018 r.

Dane finansowe prezentowane są z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje samorządów, tj. gminy, powiaty, województwo oraz Miasto Opole (które jako jedyne na Opolszczyźnie realizuje zadania zarówno przypisane gminom, jak i powiatom) i dotyczą 7 wskaźników:

  • Udziału dochodów własnych w dochodach ogółem,
  • Relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  • Obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu,
  • Relacji zobowiązań do dochodów ogółem,
  • Udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  • Obciążeniu wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  • Dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na jednego mieszkańca.

Mamy nadzieję, że dzięki przedstawionym danym każdy z mieszkańców będzie mógł sprawdzić i ocenić jak kształtuje się aktualna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, a radnym pomoże w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji dotyczących samorządu, który reprezentują ograniczając ryzyka wystąpienia nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej aktualnych i szczegółowych danych dotyczących sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego znajdą Państwo na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 
autor: Buba Marcin, ilość wyświetleń: 997
data aktualizacji: 2019-10-30 15:33:13
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone