do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


„Katyń – zbrodnia bez kary” – weź udział w konkursie i odwiedź Miejsce PamięciOpolski Kurator Oświaty we współpracy i udziale Wojewody Opolskiego, pod patronatem Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego, którego główną nagrodą jest wyjazd do Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Dodatkowo, laureaci mogą wygrać nagrody rzeczowe. Czas zgłaszania prac mija 7 czerwca 2019 r.

Przedmiotem Konkursu są losy zamordowanych w 1940 roku w  Katyniu Polaków oraz historia ich rodzin w kontekście zagadnień. Uczniowie mogą zgłaszać swoje prace w czterech kategoriach, tj.: tekst; prezentacja; materiał audiowizualny lub grafika

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Miejsca Pamięci w Katyniu oraz do Smoleńska. Ponadto, zwycięskie prace będą stanowiły uzupełnienie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Miejsca Upamiętniania Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w otoczeniu budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla laureatów czekają również zestawy upominkowe.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się załączeniu.


Galeria


  • Katyń – zbrodnia bez kary – weź udział w konkursie i odwiedź Miejsce Pamięci
  • Katyń – zbrodnia bez kary – weź udział w konkursie i odwiedź Miejsce Pamięci

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 710
data aktualizacji: 2019-04-19 13:26:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone