do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Klęski żywiołowePrzy przypisywaniu zdarzeniu charakteru klęski żywiołowej należy posiłkować się definicją klęski żywiołowej zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U z 2014, poz. 333 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, przez klęskę żywiołową - rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

 

 

W związku z występowaniem na terenie województwa opolskiego częstych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej (gradobicia, nawałnice), powodujących istotne straty, w szczególności w budynkach mieszkalnych i uprawach rolnych - istnieje możliwość uzyskania pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych, niemniej w takich przypadkach wnioski o uruchomienie środków z budżetu państwa jest uzależnione od  wskazania, że zdarzenie dotknęło duża liczbę osób lub rodzin, a straty w poszczególnych gospodarstwach domowych są znaczne. W pozostałych przypadkach zasiłki mogą zostać wypłacone ze środków będących w posiadaniu gminy.

 

 

Numery telefonów do

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

77 45 24 715 ( całodobowy)

 

987 (alarmowy)

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 3064
data aktualizacji: 2017-07-17 13:27:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone