do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Klęski żywiołowePrzy przypisywaniu zdarzeniu charakteru klęski żywiołowej należy posiłkować się definicją klęski żywiołowej zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U z 2014, poz. 333 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, przez klęskę żywiołową - rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

 

 

W związku z występowaniem na terenie województwa opolskiego częstych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej (gradobicia, nawałnice), powodujących istotne straty, w szczególności w budynkach mieszkalnych i uprawach rolnych - istnieje możliwość uzyskania pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych, niemniej w takich przypadkach wnioski o uruchomienie środków z budżetu państwa jest uzależnione od  wskazania, że zdarzenie dotknęło duża liczbę osób lub rodzin, a straty w poszczególnych gospodarstwach domowych są znaczne. W pozostałych przypadkach zasiłki mogą zostać wypłacone ze środków będących w posiadaniu gminy.

 

 

Numery telefonów do

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

77 45 24 715 ( całodobowy)

 

987 (alarmowy)

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2111
data aktualizacji: 2017-07-17 13:27:35Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone