do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Kolejna przebudowana droga na OpolszczyźnieUlica Zakładowa w Strzelcach Opolskich w nowej odsłonie. Dzięki realizacji rządowego programu, przy jednoczesnym wkładzie finansowym powiatu, dziś wojewoda opolski oraz władze gminy i powiatu strzeleckiego uroczyście otwarli drogę.

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2273 ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich, zostało zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w ramach naboru wniosków na 2017 r.

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 jest istotnym instrumentem wsparcia zadań własnych jst w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Program realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2016-2019. Minister właściwy do spraw transportu zarządza Programem, a jego realizację powierzono wojewodom. Źródłami finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego (po 50% wartości zadania). Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w kwocie nieprzekraczającej 3 mln zł.

Podstawowym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadanie Powiatu Strzeleckiego  przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną,
 co pozwoliło umieścić je na Liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Programu na 2017 r., z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości  837 978  zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano dwa skrzyżowania, ujednolicono parametry techniczne drogi tj.: jezdnia o szerokości 2x3,50 m o konstrukcji dla kategorii obciążenia ruchem KR4 i dopuszczalnym obciążeniu 155kN odpornej na koleinowanie, pobocza gruntowe o szer. 1,25 m, chodnik o szer. 2,00 m oraz odwodnienie za pomocą przydrożnych rowów. Ponadto zamontowane zostały ekrany akustyczne. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Okres realizacji zadania : lipiec-październik 2017 r.

Długość przebudowanego odcinka drogi: 1,274 km

Wartość zadania:  1 675 956 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 837 978 zł

Wkład własny Powiatu: 837 978 zł

 

 


Galeria


  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 419
data aktualizacji: 2017-10-20 12:24:12Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone