do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Kolejna przebudowana droga na OpolszczyźnieUlica Zakładowa w Strzelcach Opolskich w nowej odsłonie. Dzięki realizacji rządowego programu, przy jednoczesnym wkładzie finansowym powiatu, dziś wojewoda opolski oraz władze gminy i powiatu strzeleckiego uroczyście otwarli drogę.

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2273 ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich, zostało zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w ramach naboru wniosków na 2017 r.

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 jest istotnym instrumentem wsparcia zadań własnych jst w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Program realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2016-2019. Minister właściwy do spraw transportu zarządza Programem, a jego realizację powierzono wojewodom. Źródłami finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego (po 50% wartości zadania). Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w kwocie nieprzekraczającej 3 mln zł.

Podstawowym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadanie Powiatu Strzeleckiego  przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną,
 co pozwoliło umieścić je na Liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Programu na 2017 r., z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości  837 978  zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano dwa skrzyżowania, ujednolicono parametry techniczne drogi tj.: jezdnia o szerokości 2x3,50 m o konstrukcji dla kategorii obciążenia ruchem KR4 i dopuszczalnym obciążeniu 155kN odpornej na koleinowanie, pobocza gruntowe o szer. 1,25 m, chodnik o szer. 2,00 m oraz odwodnienie za pomocą przydrożnych rowów. Ponadto zamontowane zostały ekrany akustyczne. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Okres realizacji zadania : lipiec-październik 2017 r.

Długość przebudowanego odcinka drogi: 1,274 km

Wartość zadania:  1 675 956 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 837 978 zł

Wkład własny Powiatu: 837 978 zł

 

 


Galeria


  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie
  • Kolejna przebudowana droga na Opolszczyźnie

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 574
data aktualizacji: 2017-10-20 12:24:12
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone