do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat 1/PI/2019, Kom. 3/P_105/2019KOMUNIKAT 1/PI/2019 KOMUNIKAT 3/P_150/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10. Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu i Zdzieszowicach wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 200 mikrogram/m3 * i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Opole, ul. Koszyka – 223 mikrogram/m3, 2. Zdzieszowice, ul. Piastów – 267 mikrogram/m3. Natomiast na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Oleśnie i Prudniku wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 150 mikrogram/m3 ** i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 179 mikrogram/m3, 2. Olesno, ul. Słowackiego – 159 mikrogram/m3, 3. Prudnik, ul. Podgórna – 157 mikrogram/m3. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się obniżenie poziomu stężeń dla tego zanieczyszczenia. Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych. * zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031), ** zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym integralną częścią Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 336
data aktualizacji: 2019-01-23 09:30:06
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone