do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

KOMUNIKAT 6/PD/2018 z dnia 19.11.2018 r.WIOŚ w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej* w roku 2018.
Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. - Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): -Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr); - Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): -Zdzieszowice , ul. Piastów (OpZdziePiast) – pomiar manualny. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa. *50 mikrogram/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 151
data aktualizacji: 2018-11-19 13:32:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone