do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

KOMUNIKAT 6/PD/2019 z dnia 19.11.2019 r.Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy miasto Opole województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2019.
Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.10.2019 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa, na terenie strefy miasto Opole, na której stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): - Opole, ul. Koszyka, Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, do końca roku, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa. 1 - 50 mikrogram – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.)
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 215
data aktualizacji: 2019-11-19 10:57:07
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone