do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat dla podmiotów leczniczych ws. przekazania informacji do OOW NFZ o zatrudnionych ratownikach medycznychUprzejmie informujemy, że dnia 12 lipca 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które to wykonuje postanowienia Porozumienia z dnia 18 lipca 2018 r. w kontekście dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania (w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia) do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o:

  1. liczbie ratowników udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach:
  • leczenia szpitalnego;
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
  • długoterminowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w warunkach stacjonarnych;
  • opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanej w warunkach stacjonarnych;
  • świadczeń wysokospecjalistycznych

w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych, realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1.07.2017 r. do 31.12.2017 r. i od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

2. kwocie dodatkowych środków przyznanych ratownikom medycznym po 07.2017 r. do 31.12.2017 oraz od 1.01.2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie rozporządzenia, z wyłączeniem dodatków, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz ustawie o działalności leczniczej.

Informacje te powinny być sporządzone na dzień ogłoszenia rozporządzenia i przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Dane te będą stanowić podstawę do zmiany umów oraz uzyskania środków finansowych na wypłatę dodatków.

W związku z powyższym, prosimy o podjęcie stosownych działań mających na celu przekazanie szczegółowych informacji dotyczących zatrudnionych ratowników medycznych, do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 364
data aktualizacji: 2018-07-30 08:37:46
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone