do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat dla podmiotów wykonujących działalność lecznicząW związku z licznymi zapytaniami podmiotów leczniczych, kierowanymi do Wojewody Opolskiego, będącego organem prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa opolskiego, dotyczącymi konieczności dokonywania opłaty rejestracyjnej w wysokości 200,00 zł, w celu ogłoszenia wpisu w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych informuję, że:

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność komercyjną, dokonanie wpisu w Rejestrze i uiszczenie opłaty z tego tytułu ma wyłącznie charakter dobrowolny.

Podmiotem prowadzącym wskazany rejestr jest spółka prawa handlowego pn. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o. o., ul. Ksawerego Zakrzewskiego 11E, 61-693 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 29.07.2015 r., pod nr KRS: 0000569219.  Zgodnie z informacjami zawartymi w KRS przedmiotem działalności wyżej wymienionej Spółki jest działalność prawnicza.

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych dostępny w Internecie pod adresem: rksl.pl nie jest w żaden sposób powiązany z istniejącym w OUW Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wobec powyższego podmioty prowadzące taką działalność nie mają obowiązku rejestracji ani dokonywania opłat z nią związanych w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.

Jak wynika z treści Regulaminu Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest to „niepubliczny, komercyjny rejestr Świadczeniodawców prowadzących działalność leczniczą niezwiązany w żaden sposób i w żadnym zakresie z jakimikolwiek publicznoprawnymi/państwowymi instytucjami lub spisami danych, prowadzony przez RKŚL, który zawiera podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa Klienta, w tym przede wszystkim jego adres, co ma ułatwić kontakt zainteresowanym z Klientem. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniony jest dla osób trzecich w siedzibie RKŚL."


Galeria


  • Komunikat dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 2480
data aktualizacji: 2015-11-27 09:39:56
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone