do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Komunikat dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie resortowych kodów identyfikujących oraz szczegółowego sposobu ich nadawaniaZ dniem 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r., poz. 999).

Zgodnie z treścią §2 ww. rozporządzenia: Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują zapisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia zmienianego w §1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. do dnia 22 marca 2018 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podmioty lecznicze zobowiązane są dokonania weryfikacji zapisów w księgach rejestrowych w zakresie zgodności z zapisami ww. rozporządzenia, a w przypadku konieczności dokonania zmian, do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze.

Księgi rejestrowe podmiotów leczniczych dostępne są pod adresem strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: https://rpwdl.csioz.gov.pl (Wyszukiwarki → Wyszukiwarka Podmiotów leczniczych → Organ rejestrowy: Wojewoda Opolski).

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez aplikację dla podmiotów leczniczych dostępną pod adresem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 214,00 zł za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na rachunek: Wojewody Opolskiego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr konta 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000.

            Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pod numerami telefonów: 77 45 24 443,  77 45 24 463,  77 45 24 170.

 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostępny jest tutaj: https://rpwdl.csioz.gov.pl

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 280
data aktualizacji: 2017-07-28 13:30:20Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone