do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie resortowych kodów identyfikujących oraz szczegółowego sposobu ich nadawaniaZ dniem 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r., poz. 999).

Zgodnie z treścią §2 ww. rozporządzenia: Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują zapisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia zmienianego w §1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. do dnia 22 marca 2018 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podmioty lecznicze zobowiązane są dokonania weryfikacji zapisów w księgach rejestrowych w zakresie zgodności z zapisami ww. rozporządzenia, a w przypadku konieczności dokonania zmian, do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze.

Księgi rejestrowe podmiotów leczniczych dostępne są pod adresem strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: https://rpwdl.csioz.gov.pl (Wyszukiwarki → Wyszukiwarka Podmiotów leczniczych → Organ rejestrowy: Wojewoda Opolski).

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez aplikację dla podmiotów leczniczych dostępną pod adresem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 214,00 zł za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na rachunek: Wojewody Opolskiego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr konta 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000.

            Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pod numerami telefonów: 77 45 24 443,  77 45 24 463,  77 45 24 170.

 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostępny jest tutaj: https://rpwdl.csioz.gov.pl

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1402
data aktualizacji: 2017-07-28 13:30:20
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone