do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej jednostek/komórek organizacyjnych podmiotów leczniczychSzanowni Państwo

Dyrektorzy/Kierownicy Podmiotów Leczniczych

uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej: całkowicie lub częściowo (w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek  organizacyjnych zakładu leczniczego tego podmiotu).

Czasowe zaprzestanie działalności, wymaga uprzedniego uzyskania zgody wojewody, który przed jej wyrażeniem, zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydanie zgody lub jej odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W związku z powyższym, przypominamy, że zaprzestanie działalności na podstawie ww. przepisów nie jest możliwe w trybie pilnym, a wnioski o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności należy kierować w terminie umożliwiającym zachowanie trybów przewidzianych do wydania decyzji. 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 309
data aktualizacji: 2018-07-17 12:21:32
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone