do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat w sprawie przyznawania nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) przyznawane są nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r.  Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 ze zm.). Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy składać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia:

 1. wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej, powinien zawierać:
 • dane o kandydacie (imię i nazwisko, miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem, stanowisko lub funkcję, numer telefonu oraz faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku;
 1. wniosek o przyznanie nagrody zespołowej, powinien zawierać:
 • dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody (nazwę jednostki lub podmiotu i adres, numer telefonu i faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku.
 • Ponadto, do wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej lub zespołowej należy dołączyć:
 1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
 2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak:
  opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
 3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej – Karta A, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej MRPi PS w zakładce Rada Pomocy Społecznej).


Galeria


 • Komunikat w sprawie przyznawania nagród specjalnych Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 710
data aktualizacji: 2020-06-19 16:16:40
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone