do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Konkurs na spot profilaktyczny dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowany w ramach programu Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, które zgłosiły udział w programie Szkoła może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę.
 3. Prace są realizowane zespołowo.
 4. Zespół reprezentujący Szkołę składa się z sześciu uczniów Szkoły zwanych dalej „Uczestnikami”.
 5. Zespół pracuje pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna (pracownika Szkoły).

 

Prace konkursowe:

 1. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe, zwane dalej „spotami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie nie publikowane.
 3. Spot nie powinien przekroczyć 60 sekund (całkowity czas nagrania). Spoty trwające powyżej 60 sekund (całkowity czas nagrania) nie zostaną zakwalifikowane
  do Konkursu.
 4. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku video w jednym z formatów: AVI, WMV, MP4.

 

Nagrody:

Autorzy trzech najlepszych spotów otrzymają nagrody rzeczowe.

 • za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 800,00 PLN dla każdego laureata,
 • za zajęcie drugiego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 500,00 PLN dla każdego laureata,
 • za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 400,00 PLN dla każdego laureata.
 1. Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania także wyróżnień o wartości do 150,00 PLN dla każdego wyróżnionego ucznia.
 2. Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody dla opiekunów zespołów o wartości do 500,00 PLN.
 3. Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dla Szkół, których reprezentanci zostaną laureatami konkursu, o wartości do 1000,00 PLN.
 4. Nagrody dla laureatów, opiekunów i szkoły zostaną sfinansowane z budżetu Wojewody Opolskiego.

 

Termin składania prac upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole).

 

Konkurs ma charakter zamknięty  - skierowany jest wyłącznie do Szkół biorących udział w Programie

 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, załączonym poniżej.

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1109
data aktualizacji: 2017-02-01 13:10:06
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone