do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Koordynacja - informacje dla InstytucjiUSTALENIE KOORDYNACJI

W związku z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wnioski w sprawie świadczeń, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. W przypadkach kiedy członek rodziny przebywa za granicą , w kraju członkowskim., to organ właściwy na podstawie przepisów w/w ustaw przekazuje sprawę do Wojewody.

W związku z tą procedurą prosimy:

 • wykonanie czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie charakteru pobytu oraz faktycznego miejsca przebywania członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (obszar UE, EOG i Szwajcarii).
 • oraz o dołączanie do przekazywanej Wojewodzie Opolskiemu sprawy poniższych dokumentów

I.  Dokumenty na koordynację (odpowiednio): 

  1. praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt (zbieżność dat/okresów świadczenia pracy);
  2. zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
  3. renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
  4. działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej Niemcy);
  5. praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
  6. oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku powyższych).

II. Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce: 

 1. zaświadczenie pracodawcy,
 2. umowa o pracę,
 3. zaświadczenie KRUS,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. renta lub emerytura (decyzja przyznająca świadczenie),
 6. w przypadku braku aktywności zawodowej- oświadczenie potwierdzając ten fakt,

 III.  W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio – utracone i/lub uzyskane).

DECYZJE

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek rozpatrzenia wniosku przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w oparciu o ustawodawstwo polskie,

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek nieprzerwanej realizacji przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) świadczeń przyznanych prawomocnymi decyzjami.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie  mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydaje decyzje, że w tej konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacja zadań związanych z koordynacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  wydaje decyzję o koordynacji  w sprawie świadczenia od dnia, w którym osoba podlegała ustawodawstwu  innego państwa członkowskiego,  informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją. Organ właściwy w tej sytuacji uchyla decyzję przyznającą świadczenia za okres, w którym osoba podlegała ustawodawstwu w innym państwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 568
data aktualizacji: 2018-02-15 15:06:30Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone