do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Koordynacja - umorzeniaUMORZENIA

UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU SPŁATY NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz z art. 25 ust.10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: „Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.”

W związku z powyższym Wojewoda jest właściwy do rozpatrzenia złożonych wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę.

W tym celu strona (osoba zobowiązana do zwrotu świadczeń) powinna złożyć odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem do organu, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
We wniosku należy wskazać o jaki rodzaj ulgi chce się ubiegać osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami:

-        o umorzenie w całości bądź w części,

-        rozłożenie na raty lub

-        odroczenie terminu spłaty.

Można wskazać więcej niż jedną propozycję ulgi np. jednocześnie można się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie na raty. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty proszę wskazać ilość rat, która pozwoliłaby na spłatę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń proszę wskazać datę odroczenia terminu spłaty.

UWAGA!!!

Do wniosku należy dołączyć  wypełnione oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej oraz dokumenty potwierdzające opisane informacje a także dokumenty obrazujące szczególną sytuację rodziny.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku o umorzenie, rozłożenie raty lub odroczenie terminy płatności nie wstrzymuje naliczania ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 153
data aktualizacji: 2017-12-21 12:22:31Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone