do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Koordynacja - umorzeniaUMORZENIA

 

Osoba zainterowana postępowaniem w sprawie:

  • umorzenia
  • rozłożenia na raty
  • odroczenia terminu spłaty

nienależnie pobranych świadczeń powinna złożyć odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem do organu, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

We wniosku należy wskazać o jaki rodzaj ulgi chce się ubiegać osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami:

-        o umorzenie w całości bądź w części,

-        rozłożenie na raty lub

-        odroczenie terminu spłaty.

Można wskazać więcej niż jedną propozycję ulgi np. jednocześnie można się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie na raty. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty proszę wskazać ilość ratoraz wysokość rat, która pozwoliłaby na spłatę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń proszę wskazać datę odroczenia terminu spłaty.

UWAGA!!!

Do wniosku należy dołączyć  wypełnione oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej oraz dokumenty potwierdzające opisane informacje a także dokumenty obrazujące szczególną sytuację rodziny.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku o umorzenie, rozłożenie raty lub odroczenie terminy płatności nie wstrzymuje naliczania ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 1589
data aktualizacji: 2018-02-14 13:13:12
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone