do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Krajowa Mapa ZagrożeńKrajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb(at)policja(.)gov(.)pl

Aby skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy wejść na stronę internetową opolskiej Policji: http://opolska.policja.gov.pl/op/mapa-zagrozen-bezpiecze/5396,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html

Na pierwszej stronie pojawi się baner KMZB, który po kliknięciu przekieruje użytkownika do informacji o tym narzędziu. Następnie w dole ekranu należy wybrać okno „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”,  które przekieruje nas bezpośrednio do panelu zgłoszeniowego. Po lewej stronie mapy pojawi się czerwone koło ze znakiem „+”, po kliknięciu go z 25 kategorii zgłoszeń możemy wybrać tę, która nas interesuje (bezdomność). Następnie zostaniemy poproszeni o naniesienie punku na mapę. Ważnym jest aby zaakceptować regulamin KMZB ponieważ zgłoszenie wykonane za pomocą KMZB nie jest zgłoszeniem alarmowy, a służy do wskazania niepokojącego zjawiska. KMZB to narzędzie, które zostało uruchomione na Opolszczyźnie 20 września 2016 roku. Działa na terenie całego kraju i jest to program MSWiA.

 

Źródło: http://opolska.policja.gov.pl


Galeria


  • Krajowa Mapa Zagrożeń

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 2769
data aktualizacji: 2017-11-15 14:40:15
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone