do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

Maluch + 2020 - moduł 2MODUŁ 2   skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji  programu „MALUCH+”, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Dofinansowanie nie dotyczy miejsc dotowanych przez jst w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.


Wysokość dofinasowania 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

> Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

> Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

Czas realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Do składanej  oferty (załącznik 2 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik do oferty - Kalkulacja kosztów (M2) 
> załącznik 10 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
> wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (stan na dzień składania oferty)
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 430
data aktualizacji: 2019-10-04 15:50:09
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone