do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch 2021 - konkursOTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU 
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 W dniu 29 lipca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w ramach którego dofinansowaniem objętych  będzie tworzenie oraz funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 Na Program w 2021 r. przeznaczono  450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz  środków z Funduszu Pracy, mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego
- osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz osoby współpracujące z pracodawcami
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty
.

Program „MALUCH+” 2020  składa się z 4 modułów:

Moduł 1  (dla jst) - dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.) oraz  ich funkcjonowania.

W ramach Modułu 1 wyróżnia się:
Moduł 1a - dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jst,

Moduł 1b  - dofinansowywanie zadań na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały  żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł 

Moduł 2  (dla jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez  jst  w ramach  wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”,

> Moduł 3   (dla podmiotów innych niż jst) – utworzenie w 2021 r. miejsc opieki do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz zapewnienie ich funkcjonowania .

> Moduł 4   (dla podmiotów innych niż jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r

 

SKŁADANIE OFERT KONKURSOWYCH – INFORMACJE

Oferty należy złożyć w terminie:
   Moduł 1 od 7 września do 16 października 2020 r
  
Moduł 2, 3 i 4 - od 7 września do 6 listopada 2020 r

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
Link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 110
data aktualizacji: 2020-08-04 14:28:38
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone