do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch plus 2018 -moduł 2MODUŁ 2   skierowany do gmin .

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” (tj. wcześniejszych edycji); w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Dofinansowanie nie dotyczy miejsc dotowanych przez gminy w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

Wysokość dotacji 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

> Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

Czas realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty (załącznik nr 2 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Kalkulacja kosztów 
> załącznik – oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017
> wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (stan na dzień składania oferty)


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
>
 przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji. 

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 2452
data aktualizacji: 2018-02-09 08:28:09
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone