do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Maluch plus 2018 -moduł 2MODUŁ 2   skierowany do gmin .

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” (tj. wcześniejszych edycji); w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Dofinansowanie nie dotyczy miejsc dotowanych przez gminy w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

Wysokość dotacji 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

> Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

Czas realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty (załącznik nr 2 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Kalkulacja kosztów 
> załącznik – oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017
> wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (stan na dzień składania oferty)


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
>
 przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji. 

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 946
data aktualizacji: 2018-02-09 08:28:09Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone