do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Mama 4+ - osoby uprawnione do świadczeniaŚwiadczenie może być przyznane:

  • matce po osiągnięciu wieku 60 lat, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci
  • ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, który wychował co najmniej czworo dzieci,
    w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę

- w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Aby otrzymać świadczenie osoba uprawniona musi mieszkać w Polsce i posiadać po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, a także być:

  • obywatelem Polski lub
  • obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski lub
  • być cudzoziemcem, który legalnie przebywa w Polsce.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 811
data aktualizacji: 2019-02-27 07:03:21
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone