do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego- Opolszczyzna jest regionem wyjątkowym – jest to województwo przygraniczne, ważny ciąg komunikacyjny, niestety, często dotykany różnymi klęskami. W takich sytuacjach funkcjonariusze są zawsze u boku obywateli, za co chciałbym im dzisiaj podziękować - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podczas odprawy z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z województwa opolskiego.

Odprawa z kadrą kierowniczą opolskiej Policji, Straży Pożarnej i dowództwem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się w poniedziałek (18 marca br.) w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Wzięli w niej udział także: gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, gen. bryg. Leszek Suski – komendant główny PSP, gen. bryg. Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej oraz Adrian Czubak – wojewoda opolski.

Podczas odprawy podsumowano działalność służb w regionie. W 2018 r. strażacy w województwie opolskim odnotowali około 12,6 tys. interwencji. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej m.in. realizowali zadania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej w związku z organizowanym w Polsce szczytem klimatycznym COP24. Mieszkańcy województwa opolskiego mogą się czuć bezpiecznie także dzięki odtwarzanym posterunkom Policji. W zeszłym roku otwarto posterunki w Tarnowie Opolskim i Tułowicach, a w tym roku planowane jest otwarcie posterunków w Prószkowie i Skarbimierzu.

Minister zaznaczył, że 2019 to wyjątkowy rok – obchodzimy 100-lecie powstania Policji, ale również powoli wchodzimy w czas upamiętniania Powstań Śląskich. Minister podziękował – również w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego - funkcjonariuszom z Opolszczyzny za ich służbę. - Służby mundurowe mają w osobie pana premiera sprawdzonego przyjaciela – podkreślił.

W województwie opolskim pełni służbę blisko 2,5 tys. policjantów oraz 1040 strażaków PSP. W Śląskim Oddziale Straży Granicznej pełni służbę 620 funkcjonariuszy, w tym 55 w placówce Straży Granicznej w Opolu.

Środki z Programu Modernizacji Służb Mundurowych 

Podczas odprawy podsumowano także wykorzystanie środków z Programu Modernizacji Służb Mundurowych w województwie opolskim. – Każda złotówka zainwestowana w służby mundurowe jest złotówką dobrze wydaną, dobrze zainwestowaną – powiedział minister Joachim Brudziński.

W latach 2017-2019 w ramach Programu Modernizacji łączna wartość realizowanych inwestycji dla Policji w województwie opolskim wynosi ponad 25 mln zł - w tym roku to blisko 9 mln zł. Spośród największych prowadzonych inwestycji można wymienić m.in. rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzegu oraz budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Oprócz inwestycji budowlanych i remontów realizowane są również zakupy sprzętu. W 2018 r. zakupiono m.in. 89 samochodów nieoznakowanych za łączną kwotę blisko 4,7 mln zł, z czego 13 pojazdów przekazano dla KWP w Opolu.

Dla opolskich jednostek PSP przeznaczono ze środków Programu Modernizacji w latach 2018-2019 ponad 743 tys. zł na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz ponad 1,2 mln zł na zakup odzieży ochronnej i specjalnej. Ze środków programu realizowana jest również rozbudowa strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Grodkowie. W 2019 r. zaplanowano na ten cel ponad 1,5 mln zł, a na 2020 r. blisko 2 mln zł.

W ramach Programu Modernizacji Śląski Oddział SG w latach 2017-2018 zrealizował inwestycje za ponad 4,6 mln zł. W placówce SG w Opolu w ramach programu zrealizowano remonty i zakupy sprzętu za łączną kwotę blisko 987 tys. zł. Od 2017 r. z Programu Modernizacji zakupiono na potrzeby Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 33 pojazdy (za ponad 4,4 mln zł), a także sprzęt (m.in. kamizelki kuloodporne i urządzenia do badań autentyczności dokumentów) za ponad 1 mln zł. W tym roku oddział ma otrzymać kolejnych 9 nowych pojazdów.

- Przed naszymi służbami stają wciąż nowe zadania. Chciałbym zapewnić, że otrzymacie wsparcie – będziemy zabiegać o nowe środki na coraz lepsze bieżące funkcjonowanie służb mundurowych – zapowiedział  minister spraw wewnętrznych i administracji.

 

Foto. MSWiA oraz OUW

 


Galeria


 • Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego
 • Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego
 • Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego
 • Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego
 • Minister spraw wewnętrznych spotkał się z mundurowymi z województwa opolskiego

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 705
data aktualizacji: 2019-03-18 19:59:42
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone