do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji- Karolina oraz Denis z Opolszczyzny to najlepszy dowód na to, że nie wiek i nie mundur decyduje o tym kto jest bohaterem, tylko decyduje mężne serce, przytomność umysłu i wychowanie – mówił dziś w Opolu minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który odznaczył medalami „Młody Bohater” dwoje nastolatków.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński odbył dziś naradę ze służbami mundurowymi, podległymi resortowi z województwa opolskiego. Na spotkanie minister zaprosił także dwoje nastolatków z Opolszczyzny, którzy wykazali się szczególną odwagą w ratowaniu życia ludzkiego. Medale, przyznawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji od 2016 r., Joachim Brudziński wręczył Karolinie Ładzie z Jasienicy Górnej oraz Denisowi Korzeniowskiemu z Praszki.

Łada w grudniu 2018 r. uratowała 70-letniego mężczyznę, który próbował targnąć się na własne życie. Usiłował się on powiesić. 17-letnia wówczas dziewczyna odcięła mężczyznę od sznura, zawieszonego na przydrożnym płocie i, po wezwaniu karetki, reanimowała mężczyznę. Karolina Łada na co dzień jest wychowanką Domu Dziecka w Jasienicy Górnej.

Denis Korzeniowski z Praszki, który dziś ma 14 lat, w 2017 r. uratował przed pożarem swoich sąsiadów. Chłopiec jako pierwszy zauważył ogień, który opanował już drugie piętro wielorodzinnego budynku. Nim pożar wybuchł na dobre, chłopiec powiadomił każdego sąsiada z osobna o czyhającym niebezpieczeństwie oraz wezwał na miejsce straż pożarną. Dzięki niemu, pożar został szybko ugaszony, nikt nie ucierpiał.

- Jest takie powiedzenie. Bardzo poruszające, ale i bardzo trafne, że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Wyście takich światów uratowali kilkanaście. Jesteście nie tylko bohaterami, ale jesteście wzorami dla swoich rówieśników. Te wasze postawy idą w świat i za to chciałbym wam z całego serca podziękować – podkreślał minister Brudziński.

Młodzi bohaterowie z Opolszczyzny – poza medalem z rąk ministra, otrzymali upominki od wojewody opolskiego Adriana Czubaka oraz słodycze przekazane przez Grupę Otmuchów – Odrę Brzeg, która również doceniła dzielnych nastolatków.

Dotąd Medale „Młody Bohater” trafiły do ponad setki dzieci i młodzieży. Dla przypomnienia, w roku 2017 wyróżnieniem tym uhonorowano postawę Jakuba Famuły, nastolatka z powiatu oleskiego, który uratował życie topiącemu się mężczyźnie.

 


Galeria


 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Młodzi bohaterowie wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1544
data aktualizacji: 2019-03-18 17:19:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone