do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale. Podsumowaliśmy projekt „Razem dla integracji” 

Niemal 70 dzieci z Ukrainy oraz z Polski wzięło udział w półkoloniach, po to by lepiej się poznać i podszkolić warsztat językowy. „Razem dla integracji” to projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – FAMI 8/2017.

Dzieci cudzoziemskie (w zdecydowanej większości z Ukrainy) i polskie przez pięć dni integrowały się podczas wakacyjnych półkolonii zorganizowanych w Akademii Edukacyjnej
w Opolu. Półkolonie prowadzone były równocześnie w dwóch grupach wiekowych: dla klas
1-3 oraz 4-7 szkół podstawowych.

Te bezpłatne zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Każdego dnia przez 8 godzin dzieci integrowały się poprzez wspólną zabawę m.in. w trakcie gry w kręgle, regionalnych wycieczek – w tym rejsu po Odrze, czy podczas kulinarnych warsztatów. - Poprzez półkolonie dzieci cudzoziemskie miały możliwość poznania wartości, kultury, historii polskiej, zwiedzenia Opolszczyzny, a dzieci polskie miały możliwość poznania różnorodności narodowej, kultury cudzoziemców, a także nawiązania przyjaźni. Zadania takie jak półkolonie czy poprzednio realizowane eventy integracyjne, przyspieszają proces integracji dzieci cudzoziemskich w regionie, budują poczucie przynależności do grupy – komentował dziś podczas konferencji prasowej wojewoda opolski Adrian Czubak, który spotkał się z dziećmi biorącymi udział w ostatnim turnusie półkolonii.

Wojewoda zapewnia, że całkiem możliwe, iż w przyszłym roku odbędzie się druga edycja projektu.

Prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego (UO jest partnerem programu FAMI) podkreślał, że formuła zabaw, jaka została zaproponowana dzieciom w ramach „Razem dla integracji” została dopasowana do potrzeb każdej grupy wiekowej.

 

 

Bezpieczna przystań

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn: "Razem dla integracji"  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


Galeria


 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji
 • Na półkoloniach dzieci bawiły się doskonale Podsumowaliśmy projekt Razem dla integracji

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1298
data aktualizacji: 2018-10-25 07:53:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone