do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw ObywatelskichDyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach edycji 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe;
  • posiadać 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny ofert składanych w ramach programów grantowych finansowanych ze środków publicznych.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, a także wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny w formie elektronicznej (poprzez Generator Ofert).

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to III-IV 2018 r. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny ofert (o terminie szkolenia Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem – szkolenie przewiduje się w pierwszym kwartale 2018 roku).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie, na załączonym formularzu w wersji edytowalnej i przesłać na adres: Stefan.Kolucki@KPRM.gov.pl do 21.01.2018 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

  • podpisanego kwestionariusza osobowego;
  • potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopii dokumentów potwierdzających kompetencje kandydatakandydatki;
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania są dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.
autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 289
data aktualizacji: 2018-01-12 09:22:41Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone