do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Nadchodzi fala upałów. Będą większe kontroleNawet do 33 stopni Celsjusza może wzrosnąć temperatura w najbliższych dniach w woj. opolskim. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia przed upałami dla 11 regionów. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego OUW już pracuje nad przygotowaniem zaleceń postępowania ochrony przed wysoką temperaturą.

Wydanie ostrzeżenia drugiego stopnia dla Opolszczyzny oznacza, przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. – Fala upałów obejmie cały nasz region, nawet do 33 stopni Celsjusza – informował na dzisiejszym (10 czerwca) posiedzeniu WZZK ze służbami Henryk Ferster, dyrektor WBiZK. – W najbliższy wtorek prognozuje się gwałtowne burze, opady deszczu oraz grad – dodał.

Na posiedzeniu, w którym udział wzięli przedstawiciele policji, straży pożarnej, sanepidu, Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu oraz dyrektor generalny OUW. Dyrektor Ferster zaapelował do służb o wdrożenie wzmożonych kontroli miejsc, w których – podczas upałów -  mogą przebywać mieszkańcy regionu. Mowa m.in. o kąpieliska i basenach. Jak informuje kierownictwo opolskiego Sanepidu, na Opolszczyźnie funkcjonuje łącznie 33 pływalnie i 12 kąpielisk. – Pierwsze kąpieliska zostaną uruchomione już od 15 czerwca – zauważa dyrektor Anna Matejuk, która zapowiedziała również większe kontrole na targowiskach i bazarach, gdzie sprzedawana jest żywność.

Policja zapowiedziała częstsze patrole miejsc wypoczynku, także tych, które oficjalnie nie zostały jeszcze otwarte. Są to więc m.in. jeziora i akweny wodne jak zalewy i przystanie wodne.

Podczas spotkania poruszono także kwestie zbyt wysokiej temperatury w miejscach pracy oraz dostępu do wody pitnej. Zgodnie z kodeksem pracy, pracą w szczególnie uciążliwych warunkach nazwiemy: wykonywaną na otwartej przestrzeni, przy temperaturze ponad 25 stopni C; wykonywaną w pomieszczeniach zamkniętych, przy temperaturze ponad 28 stopni C.

W najbliższy piątek tj. 14 czerwca w OUW odbędzie się kolejne posiedzenie WZZK z m.in. opolskim WOPR.

 

 


Galeria


  • Nadchodzi fala upałów Będą większe kontrole

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 919
data aktualizacji: 2019-06-10 11:31:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone