do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Niepełnosprawność



Zaangażowanie w codzienną aktywność wymaga od osób z niepełnosprawnością ogromnej determinacji i motywacji do ciągłego przezwyciężania barier, które pojawiają się  w ich życiu. To zarówno bariery związane z architektonicznym niedostosowaniem przestrzeni publicznej oraz bariery natury społecznej, a więc uprzedzenia oraz krzywdzące stereotypy. Dlatego tak ważnym jest promowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością, to szansa na rehabilitację zawodową i społeczną tych osób.

 

                    Ważny komunikat dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności !

  

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności  mogą skorzystać poza kolejnością  ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą uzielane poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, co oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach w innym terminie poza kolejnością przyjęć, natomiast świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

                  Szczegółowe informacje NFZ Opole;  www.nfz-opole.pl;  infolinia 775495300

 

 




autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 662
data aktualizacji: 2018-07-04 11:17:29








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone