do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Niepełnosprawność - ważny komunikat 

                           17 lipca 2018 r.  Rada Ministrów przyjęła rządowy  Program Dostępność Plus 2018 – 2025

Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach,   ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Beneficjentami Programu są osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety    w ciąży i rodzice z małymi dziećmi, a także osoby słabsze fizycznie, (łącznie ok. 30% społeczeństwa).

Program powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób   z niepełnosprawnościami.

Działania w Programie są realizowane za pośrednictwem konkursów     i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych      w ramach Funduszy Europejskich (prowadzone są nabory).

Obszary działania Programu; architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność przedsiębiorstw, koordynacja.

Źródła finansowania: fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON). Wartość inwestycji w perspektywie lat 2018 – 2025, około 23 mld zł.                                 

 

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności  mogą skorzystać poza kolejnością  ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą uzielane poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, co oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach w innym terminie poza kolejnością przyjęć, natomiast świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje NFZ Opole;  www.nfz-opole.pl  infolinia 775495300

 

 

Studia na Uniwersytecie Opolskim

- Uniwersytet Opolski podejmuje skuteczne działania umożliwiające studiowanie osobom

   z niepełnosprawnościami, 

- pedagogika specjalna

  link do strony internetowej: https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2018-2019/field/PSP/

 

 

 
autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 320
data aktualizacji: 2019-01-29 14:18:48Informacje

(przydatne linki)

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone