do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

Niepełnosprawność - ważny komunikat500 plus dla niepełnosprawnych

9 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jej celem jest dodatkowe wsparcie finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ze względu na zakres swoich ograniczeń funkcjonalnych, będących następstwem istotnego naruszenia sprawności organizmu, ponoszą zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym, związane m.in. z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Regulacja określa warunki nabywania prawa i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października br.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł.

Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 złotych) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych jest już dostępny. Można go pobrać  ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w siedzibach ZUS. Wnioski będą rozpatrywane od 1 października 2019 r., ale już można pobrać formularz

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ZUS

 

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r., weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia  Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192). Zasady gospodarki finansowej SFWON zostały określone w rozporządzeniu MR, PiPS z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 646).

Tekst ustawy w załaczniku

Tekst rozporządzenia w załaczniku

Plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019 r.

Treść w załaczniku

W dniu 18.04.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Tekst rozporządzenia w załaczniku

 

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności  mogą skorzystać poza kolejnością  ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą uzielane poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, co oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach w innym terminie poza kolejnością przyjęć, natomiast świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Pełna treść komunikatu w załączniku -  "OSOBY O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI"

 

Szczegółowe informacje NFZ Opole;  www.nfz-opole.pl  infolinia 775495300

 

 

                           17 lipca 2018 r.  Rada Ministrów przyjęła rządowy  Program Dostępność Plus 2018 – 2025

Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach,   ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Beneficjentami Programu są osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety    w ciąży i rodzice z małymi dziećmi, a także osoby słabsze fizycznie, (łącznie ok. 30% społeczeństwa).

Program powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób   z niepełnosprawnościami.

Działania w Programie są realizowane za pośrednictwem konkursów     i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych      w ramach Funduszy Europejskich (prowadzone są nabory).

Obszary działania Programu; architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność przedsiębiorstw, koordynacja.

Źródła finansowania: fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON). Wartość inwestycji w perspektywie lat 2018 – 2025, około 23 mld zł.                                 

 

 

 
autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 862
data aktualizacji: 2019-09-04 11:01:04Informacje

(przydatne linki)

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone