do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

„Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza, modele, perspektywy”Konferencja „Nowe formy aktywizacji osób starszych – diagnoza, modele, perspektywy”, zorganizowana została przez  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz firmę CTC Polska Sp. z o.o. Spotkanie było częścią projektu "Tranzytowe Miejsca Pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. W konferencji wziął udział wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

Projekt "Tranzytowe Miejsca Pracy– import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy” opisuje stan obecny, a także definiuje oczekiwania opolskich seniorów w zakresie ich możliwości i chęci uczestniczenia w różnego typu przedsięwzięciach wspierających aktywne starzenie się. Możliwe stało się określenie dwóch modeli skupiających działania pomocowe na rzecz osób będących w wieku 50+.

Pierwszy model to Animator Osób Starszych. Opisuje on predyspozycje, funkcje i cele stawiane osobom, które w nowatorski sposób będą działać na Opolszczyźnie na rzecz seniorów. Drugi komplementarny model to Tranzytowe Miejsca Pracy. Jest to powszechna praktyka stosowana w Austrii, jej najlepsze doświadczenia popularyzowane są w województwie opolskim. W odpowiedzi na wskazane problemy model ten zawężono do aktywizacji zawodowej niepracujących osób w wieku powyżej 50. roku życia. Osoby na tranzytowych miejscach pracy, po wcześniejszym cyklu szkoleń zawodowych, otrzymują miejsca stażowe jako animator osób starszych i świadczą usługi aktywizacyjne na rzecz seniorów we własnym środowisku lokalnym. Przez pół roku nabywają doświadczenie i utwierdzają się w tym, że pomoc osobom starszym, a przede wszystkim aktywizacja zawodowa i społeczna to ich cel zawodowy. Budując lokalny kapitał społeczny, wracają na rynek pracy i tworzą dla siebie przyszłe miejsce pracy w zawodzie animatora osób starszych.

Wojewoda opolski przekazał gratulacje oraz słowa uznania dotychczasowym 10 animatorom osób starszych. „Potrzebna jest furtka do pilotażu. Sukces na Opolszczyźnie jesteśmy w stanie przełożyć na skalę kraju. Nie szczędźmy środków na przenoszenie wiedzy z Austrii. Pracujmy nad modelami, osiągajmy pilotażowe wdrożenia” – powiedział Ryszard Wilczyński.

 


Galeria


  • Nowe formy aktywizacji osób starszych  - diagnoza modele perspektywy
  • Nowe formy aktywizacji osób starszych  - diagnoza modele perspektywy
  • Nowe formy aktywizacji osób starszych  - diagnoza modele perspektywy
  • Nowe formy aktywizacji osób starszych  - diagnoza modele perspektywy
  • Nowe formy aktywizacji osób starszych  - diagnoza modele perspektywy

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2242
data aktualizacji: 2013-10-14 18:09:16
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone