do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


„Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza, modele, perspektywy”Konferencja „Nowe formy aktywizacji osób starszych – diagnoza, modele, perspektywy”, zorganizowana została przez  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz firmę CTC Polska Sp. z o.o. Spotkanie było częścią projektu "Tranzytowe Miejsca Pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. W konferencji wziął udział wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

Projekt "Tranzytowe Miejsca Pracy– import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy” opisuje stan obecny, a także definiuje oczekiwania opolskich seniorów w zakresie ich możliwości i chęci uczestniczenia w różnego typu przedsięwzięciach wspierających aktywne starzenie się. Możliwe stało się określenie dwóch modeli skupiających działania pomocowe na rzecz osób będących w wieku 50+.

Pierwszy model to Animator Osób Starszych. Opisuje on predyspozycje, funkcje i cele stawiane osobom, które w nowatorski sposób będą działać na Opolszczyźnie na rzecz seniorów. Drugi komplementarny model to Tranzytowe Miejsca Pracy. Jest to powszechna praktyka stosowana w Austrii, jej najlepsze doświadczenia popularyzowane są w województwie opolskim. W odpowiedzi na wskazane problemy model ten zawężono do aktywizacji zawodowej niepracujących osób w wieku powyżej 50. roku życia. Osoby na tranzytowych miejscach pracy, po wcześniejszym cyklu szkoleń zawodowych, otrzymują miejsca stażowe jako animator osób starszych i świadczą usługi aktywizacyjne na rzecz seniorów we własnym środowisku lokalnym. Przez pół roku nabywają doświadczenie i utwierdzają się w tym, że pomoc osobom starszym, a przede wszystkim aktywizacja zawodowa i społeczna to ich cel zawodowy. Budując lokalny kapitał społeczny, wracają na rynek pracy i tworzą dla siebie przyszłe miejsce pracy w zawodzie animatora osób starszych.

Wojewoda opolski przekazał gratulacje oraz słowa uznania dotychczasowym 10 animatorom osób starszych. „Potrzebna jest furtka do pilotażu. Sukces na Opolszczyźnie jesteśmy w stanie przełożyć na skalę kraju. Nie szczędźmy środków na przenoszenie wiedzy z Austrii. Pracujmy nad modelami, osiągajmy pilotażowe wdrożenia” – powiedział Ryszard Wilczyński.

 


Galeria


 • Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza modele perspektywy
 • Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza modele perspektywy
 • Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza modele perspektywy
 • Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza modele perspektywy
 • Nowe formy aktywizacji osób starszych - diagnoza modele perspektywy

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2479
data aktualizacji: 2013-10-14 18:09:16
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone