do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacjiW Krapkowicach odbyła się konferencja prasowa podczas, której Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przekazał samorządowcom gminy Krapkowice i Gogolin opinię dla zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w ramach programu Mosty dla Regionów. W wydarzeniu uczestniczyła także Violetta Porowska, wicewojewoda opolski, która podkreśliła niezwykle wysoką wagę realizowanego zadania w kontekście rozwoju infrastrukturalnego Opolszczyzny oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców. – Nie było by to możliwe bez wsparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości” – podkreślała.

Nowa przeprawa w Krapkowicach jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, o które od początku kadencji zabiegali wojewoda opolski i wicewojewoda opolski.

Głównym celem rządowego programu Mosty dla regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W programie Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji.

Program Mosty dla Regionów obejmuje możliwość przygotowania niezbędnej dokumentacji lub realizacji przepraw mostowych przez wszystkie rzeki (poza odcinkami rzek stanowiącymi granicę RP) w ciągu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całej Polski.

Gmina Krapkowice w partnerstwie z Gmina Gogolin złożyły wniosek na dofinansowania zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi.

 

Budowa nowego mostu na Odrze zacznie poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Krapkowice oraz kilku gmin ościennych, jak również stworzy dobre warunki do wzrostu zatrudnienia i rozwoju regionu.

Jest to jedno z ważniejszych rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla Krapkowic i Gogolina, ale całego województwa. Most będzie miał 80m długości, powstanie także estakada o dł. 250 m oraz niezbędne drogi dojazdowe łączące przeprawę z drogą krajową i wojewódzką.

 

W ramach inwestycji planuje się budowę mostu o długości 80 m, drogi o długości 2,6 km, estakady o długości 250 m oraz 2 rond na drodze krajowej 45 oraz drodze wojewódzkiej 423.


Galeria


 • Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacji
 • Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacji
 • Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacji
 • Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacji
 • Nowy most w Krapkowicach - kolejny etap realizacji

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 818
data aktualizacji: 2019-09-13 13:35:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone