do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


NSA podzielił stanowisko Wojewody Opolskiego ws. DekadyDotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Nysie z 22 grudnia 2015 r., nr XV/217/15 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa – powszechnie kojarzony jak teren na którym ma powstać galeria handlowa Dekada.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 stycznia 2018 r. (przekazanym 7 lutego br. Wojewodzie Opolskiemu), po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Wojewody Opolskiego, uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oddalający skargę wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (w tym miejscu należy wyjaśnić, że ponieważ uchwała Rady Miejskiej 
w Nysie numer XV/217/15 naruszała przepisy prawa, Wojewoda Opolski wniósł na nią skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ WSA w Opolu oddalił skargę, z czym nie zgodził się Wojewoda Opolski i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewody i wskazał, że cyt. „skarga kasacyjna została oparta na usprawiedliwionych podstawach” uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Rozstrzygnięcie to wskazuje, że działania Wojewody, stojącego na straży przepisów prawa, jako organu nadzoru są zgodne z prawem i prowadzą min. do eliminacji z obrotu prawnego uchwał podjętych niezgodnie z prawem.

W związku zaistniałą sytuacją, czekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ponownie rozpatrującego skargę Wojewody Opolskiego - oczywiście 
z uwzględnieniem obecnych wskazań płynących z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 176
data aktualizacji: 2018-02-08 10:56:19Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone