do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

O Sieci Najciekawszych Wsi na Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim"Sieć Najciekawszych Wsi" to jeden z pomysłów na wykorzystanie walorów terenów wiejskich, a także na ochronę tradycyjnej zabudowy i układu ulic na polskich wsiach. Założenia projektu przedstawił w czwartek na Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim autor pomysłu - wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

Idea utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce to propozycja rozwoju miejscowości poprzez wykorzystanie walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych, ładu przestrzennego oraz doświadczania wiejskości w ramach turystyki wiejskiej.

„Chodzi o stworzenie grupy wsi objętych programem rewitalizacji i promocji. Takie miejsca mogłyby stać się celem dla turystów nie tylko z uwagi na ich historyczną zabudowę, lecz także na ofertę zajęć, np. jarmarków i festynów, warsztatów garncarskich czy nauki ludowych tańców – mówił wojewoda podczas debaty.

Łącznie w projekcie uwzględnia się maksymalnie około 200 lokalizacji, co stanowi pół proc. sołectw w kraju. W ocenie wojewody nie ma jednak wątpliwości, że zawarty w nich potencjał warto wykorzystać i pokazać go także turystom zza granicy. Przy zaangażowaniu m.in. urzędów marszałkowskich jest szansa, że taka sieć atrakcyjnych polskich wsi powstałaby w 2015 – 2016 roku.

W trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim opolska konserwator zabytków, Iwona Solisz przedstawiła raport z badań, z których wynika, że jedynie 144 wsie na ponad 40 tys. istniejących w Polsce ma tradycyjną sieć zabudowy; wśród nich nie ma właściwie miejscowości o całkowicie zachowanym historycznym charakterze „Mimo że wieś jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa historycznego i tożsamości narodowej, od lat większość działań instytucjonalnych skupia się na obszarach miast” – zaznaczyła konserwator.

Konserwator ostrzegła przytaczając wniosek z raportu na temat stanu zabytków z 2010 r.: "Za parę lat może okazać się, że przyjeżdżający do Polski cudzoziemiec odniesie wrażenie, iż dziwny ten naród mieszkał w kilkudziesięciu pałacach, kilkuset dworach i kilkunastu większych miastach, przeważnie przebywał w dużej ilości kościołów, zaś pracował wyłącznie w skansenie i może w paru fabrykach obecnie przerobionych na supermarkety".

- Problemem wsi jest to, że przestaje być rolnicza – mówiła dr Irena Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Według niej mieszkańcy wsi niepotrzebną zabudowę wiejską likwidują lub przekształcają, przy czym "każdy chce się czymś wyróżniać" - wsie są przebudowywane bez uwzględnienia kontekstu przestrzennego, a przede wszystkim historycznej zabudowy; następuje bezpowrotna utrata tradycji miejsca.

Dr Wacław Idziak z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślił, że do ochrony dziedzictwa należy przekonać przede wszystkim mieszkańców wsi, pokazując im m.in. korzyści finansowe płynące z odnowy i promocji miejsc ich zamieszkania.

Forum Debaty Publicznej jest formą prezydenckich konsultacji społecznych, których zadaniem jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które mają doprowadzić do modernizacji Polski.


Galeria


  • O Sieci Najciekawszych Wsi na Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim
  • O Sieci Najciekawszych Wsi na Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim
  • O Sieci Najciekawszych Wsi na Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 1607
data aktualizacji: 2013-10-04 13:38:49
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone