do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

ObywatelSystem rejestracji online został zawieszony do odwołania.

 
UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW
 
 
 
 1. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków można składać:
  • w Centrum Obsługi Cudzoziemców pok. 38 za pobraniem biletu z numerem z kolejkomatu, lub
  • w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w holu głównym, lub
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (w oryginale bądź potwierdzone notarialnie).
 
ATTENTION! CRUCIAL INFORMATION FOR FOREIGNERS AND EMPLOYERS УВАГА! ВАЖЛИВО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І РОБОТОДАВЦІВ ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 1. On 23.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications and collecting invitations, replacing and collecting residence cards, legalizing the stay of EU citizens.
 2. On 23.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications for a work permit for a foreigner.
 3. On 29.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications for temporary residence permits, permanent residence permits and long-term EU resident’s permits.
 4. The documents supplementing the submitted applications may be submitted at:
  • the Foreigners’ Service Center (Centrum Obsługi Cudzoziemców) room 38 after taking a queuing number from the machine,
  • the Registry Office of the Opolskie Voivodeship Office in the main hall, or
  • via mail or courier (originals or copies confirmed as true by a notary).
 1. В день 23.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрація з питань подачі заявок і отримання запрошень, обміну та отримання дозволів на проживання, а також з питань легалізації проживання для громадян ЄС.
 2. В день 23.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрація з питань подачі заявок на тимчасове проживання і дозволів на працевлаштування іноземних громадян.
 3. У день 29.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрацію з питань подачі заявок на тимчасове, постійне проживання і проживання довгострокового резидента ЄС.
 4. Додаткові документи до заявок можуть бути подані:
  • в Сервісному центрі з обслуговування іноземців, кімната 38 - прийом за номером квитка в чергу, або
  • в Приймальні Опольського воєводського управління в головному вестибюлі, або
  • поштою або кур'єром (в оригіналі або за нотаріальним посвідченням).
 1. В день 23.07.2019г. начинается онлайн-регистрация по вопросам подачи заявок и получения приглашений, обмена и получения разрешений на проживание, а также по вопросам легализации проживания для граждан ЕС.
 2. В день 23.07.2019г. начнется онлайн-регистрация по вопросам подачи заявок на временное проживание и разрешений на трудоустройство иностранных граждан.
 3. В день 29.07.2019г. начнет онлайн-регистрацию по вопросам подачи заявок на временное, постоянное проживание и проживание долгосрочного резидента ЕС.
 4. Дополнительные документы к заявкам могут быть поданы:
  • в Сервисном центре по обслуживанию иностранцев, комната 38 – прием по номеру билета в очередь, или
  • в Приёмной Опольского воеводского управления в главном вестибюле, или
  • почтой или курьером (в оригинале или за нотариальным заверением).
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 57419
data aktualizacji: 2020-03-12 14:04:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone