do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

ObywatelRezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu należy zarezerwować termin wizyty

w godz. 800-1100 i 1200-1400 pod nr tel. 77 4524 126,

bądź osobiście w pok. 39.

Terminy wizyt na miesiąc  lipiec  2019 r. będzie można ustalać od 26 czerwca  2019 r. 

Zasady dokonywania rezerwacji do złożenia wniosku:

 • Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował  kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
 • Do zapisu potrzebne będzie imię i nazwisko cudzoziemca,
 • W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w Centrum Obsługi Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (parter) - pokój 56 lub 57
 • Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 • Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 • Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja)
 • Każda rezerwacja dotyczy wyłącznie jednego wniosku. Dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
 • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).
 • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).
 • Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
 • Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!
 • Osoby, które złożą wniosek w Kancelarii OUW lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych

Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 13230
data aktualizacji: 2019-06-25 14:01:13
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone