do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ocena wniosków i wydawanie opinii o celowości inwestycji na podstawie informacji zawartych w formularzu IOWISZ – spotkanie z podmiotami leczniczymi województwa opolskiego 

W dniu 20.12.2016 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu odbyło się spotkanie warsztatowe, które zostało zorganizowane z myślą
o podmiotach leczniczych planujących złożenie wniosku o dokonanie oceny planowanych do realizacji inwestycji w sektorze zdrowia.

Decyzja o zorganizowaniu szkolenia w powyższym przedmiocie została podjęta ze względu na kierowane do tut. Urzędu liczne pytania i wątpliwości interpretacyjne dotyczące informacji zawartych w formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Z uwagi na fakt, iż Wojewoda wydaje opinie o celowości inwestycji m.in.
w przypadku gdy podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich, informacji na temat planowanych do realizacji działań  - w ramach Wsparcia Obszaru Zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – udzielił Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim.

Swoją wiedzą i doświadczeniem  - odnośnie aspektów prawnych oraz technicznych związanych z systemem IOWISZ -  podzielił się z uczestnikami spotkania Pan Jakub Adamski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii
w Ministerstwie Zdrowia – jeden z autorów systemu oraz osoba na co dzień bezpośrednio zaangażowana w ocenę celowości inwestycji w MZ.

Aktualną sytuację dotyczącą oceny wniosków i wydawania opinii w Urzędzie Wojewódzkim przedstawił Pan Mieczysław Wojtaszek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Pan Dyrektor Wojtaszek przypomniał również ustalone przez Wojewodę Opolskiego, na okres od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej, w które musi wpisać się inwestycja, aby być zgodną z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców województwa
i tym samym uzyskać pozytywną opinię.

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji podmiotom wnioskującym są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia OUW:

 

-  Agnieszka Górniak-Czernecka– nr tel. 77 45 24 269

-  Katarzyna Drążek– nr tel. 77 45 24 241
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1298
data aktualizacji: 2016-12-23 07:09:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone